ناردانا | انواع نوع داده ای در پی اچ پی

انواع نوع داده ای در پی اچ پی

نویسنده : ناردانا
تاریخ : 1399-08-09
نوع داده ای,datatypes,php,پی اچ پی


متغیر ها در پی اچ پی مانند سایر زبان های برنامه نوسی از چندین نوع معرفی شده اند که شامل :
  • نوع داده ای رشته String


  • نوع داده ای عددی Integer


  • نوع داده ای Float,Double


  • نوع داده ای Boolean


  • نوع داده ای Array


  • نوع داده ایObject


  • نوع داده ای Null


  • نوع داده ای Resources
نوع داده ای رشته ای ( String ) در پی اچ پی :


نوع داده ای رشته برای زمانی مناسب است که میخواهیم رشته یا کاراکتر را درون متغیر ذخیره و یا نمایش دهیم.


<?php
$y = "Nardana";
$x = "This is Nardana.";
echo $y;
?>
نوع داده ای عددی ( Integer ) در پی اچ پی :


نوع داده ای عددی برای زمانی مناسب است که میخواهیم عدد را درون متغیری ذخیره و یا نمایش دهیم


<?php
$y = 2;
$x = 56;
echo $y;
?>
نوع داده ای اعداد اعشاری ( Float,Double ) در پی اچ پی :


نوع داده ای اعداد اعشاری برای زمانی مناسب است که میخواهیم اعداد اعشاری را درون متغیری ذخیره و یا نمایش دهیم


<?php
$y = 2.0;
$x = 56.4652;
echo $y;
?>
نوع داده ای درست و یا غلط ( Boolean ) در پی اچ پی :


نوع داده ای Boolean برای زمانی مناسب است که میخواهیم درست و یا اشتباه بودن یک شرط را درون متغیری ذخیره و یا نمایش دهیم


<?php
$y = true;
if($t == 0)
اگر مقدار t برابر ۰ بود برابر true خواهد بود
else
اگر مقدار t برابر ۰ نبود برابر false خواهد بود
echo $y;
?>
نوع داده ای آرایه ( Array ) در پی اچ پی :


نوع داده ای آرایه برای زمانی مناسب است که میخواهیم لیستی از متغیر ها و یا عبارت های را بسازیم از آرایه استفاده میکنیم.


<?php
$y = array("Nardana",20,20.456);
echo $y;
?>
نوع داده ای شی ( Object ) در پی اچ پی :


نوع داده ای اشیاء داده ای است که برای تعریف یک شی از کلاس برای نگهداری داده از آن استفاده میکنیم.


<?php
class car
{
function show(){
echo "car";
}
}

$car = new car();
$car->show();
?>نوع داده ای تهی ( Null ) در پی اچ پی :


نوع داده ای تهی برای زمانی مناسب است که میخواهیم مقدار تهی یا نال را درون متغیری ذخیره و یا نمایش دهیم


<?php
$y = null;
echo $y;
?>نوع داده ای نگهدارنده ( Resources ) در پی اچ پی :


نوع داده ای نگهدارنده برای زمانی مناسب است که میخواهیم یک ارجاع دهنده آدرس به یک تابع یا کلاس را درون متغیری نگهداری کنیم


<?php
$fp = fopen("test.txt", "w");
echo get_resource_type($fp); --> Stream
?>منابع :تماس

تماس با ما

آدرس ناردانا

استان قزوین شهر قزوین پارک علم و فناوری امام خمینی

ایمیل

info@nardana.ir

شماره تماس

09397582038

در حال ارسال...
اطلاعات ثبت گردید.