ناردانا | فرمت bold در HTML
مطالب مرتبط

فرمت bold در HTML

نویسنده : ناردانا
تاریخ : 1399-08-14
فرمت bold در HTML
فرمت بولد در HTML
از این تگ برای بولد کردن متن استفاده میشود.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>nardana</title>
</head>
<body>
<b>nardana</b>
</body>
</html>

تماس

تماس با ما

آدرس ناردانا

استان قزوین شهر قزوین پارک علم و فناوری امام خمینی

ایمیل

info@nardana.ir

شماره تماس

09397582038

در حال ارسال...
اطلاعات ثبت گردید.