ناردانا | متغیر ها و مقدار دهی آنها در java

متغیر ها و مقدار دهی آنها در java

نویسنده : ناردانا
تاریخ : 1399-08-19
متغیر ها و مقدار دهی آنها در java

برای مقدار دهی به متغیر و یا تعریف آن می بایست :

۱- ( اجباری ) نوع متغیر

۲- ( اجباری ) نام متغیر

۳- ( اختیاری ) مقدار متغیر در صورت قرار ندادن مقدار , مقدار آن متغیر null خواهد بود

متغیر ها و مقدار دهی آنها
در قطعه کد زیر با مفاهیم در این مقاله آشنا خواهیم شد
int a = 2;// برای مقدار دهی اعدا صحیح
String n = "nardana";// برای مقدار دهی رشته ای
boolean isfalse = false;// برای مقدار دهی نتایج درست و یا صحیح
double b = 12.56;// برای مقدار دهی اعداد اعشاری
float c = 15.2;// برای مقدار دهی اعداد اعشاری

توجه شود که برای انتخاب نام نباید از :

۱- کلمات رزرو شده در جاوا مانند if , else, ....

۲- کوتیشن و دابل کوتیشن در ابتدای و یا انتها

۳- ; در ابتدا و انتها

استفاده کرد.

نام متغیر ها برای راحتی کار بهتر از رشته و به همراه عدد باشد.

تماس

تماس با ما

آدرس ناردانا

استان قزوین شهر قزوین پارک علم و فناوری امام خمینی

ایمیل

info@nardana.ir

شماره تماس

09397582038

در حال ارسال...
اطلاعات ثبت گردید.