ناردانا | پی اچ پی ( php )

پی اچ پی ( php )

نویسنده : ناردانا
تاریخ : 1399-08-09
پی اچ پی,php,web,website,site


پی اچ پی ( php ) در سال ۱۹۹۴ توسط یک برنامه نویس دانمارکی راسموس لردورف نوشته شده است که ابتدا به آن Personal Home Page گفته میشد ولی بعدا به Hypertext Preprocessorتغییر نام پیدا کرد.کد های نوشته شده توسط زبان پی اچ پی توسط یک مفسر کامپایل یا ترجمه میشود که به آن Zend Engine گفته میشود که امروزه برروی اکثر سیستم عامل های موجود نصب خواهد شد.
مثالی از php :


<!--include /text/header.html-->


<!--getenv HTTP_USER_AGENT-->

<!--if substr $exec_result Mozilla-->

Hey, you are using Netscape!<!--endif-->


<!--sql database select * from table where user='$username'-->

<!--ifless $numentries 1-->

Sorry, that record does not exist<!--endif exit-->

Welcome !You have credits left in your account.
<!--include /text/footer.html-->
منابع :تماس

تماس با ما

آدرس ناردانا

استان قزوین شهر قزوین پارک علم و فناوری امام خمینی

ایمیل

info@nardana.ir

شماره تماس

09397582038

در حال ارسال...
اطلاعات ثبت گردید.