ناردانا | کامنت گذاری در java

کامنت گذاری در java

نویسنده : ناردانا
تاریخ : 1399-08-19
کامنت گذاری در java

کامنت گذاری عملی است که میخواهیم یک عبارت رای برای قطعه کدمان توضیح داده و یا برای فایلمان یک مالکیت بسازیم.
برای این کار به دوروش انجام میدهیم :

۱- تک خطی

۲- چند خطی

تک خطی
در این نوع از کامنت گذاری برای استفاده از یک خط برای کامنت گذاری خود استفاده میکنیم
// برای تک خطی باید از دو اسلش در ابتدای جمله استفاده کنیم
System.out.println("nardana");
چند خطی
در این نوع از کامنت گذاری برای استفاده از چند خط برای کامنت گذاری خود استفاده میکنیم
/*
برای چند خطی باید از اسلش ستاره در ابتدا و از یک ستاره اسلش در انتهای آن اضافه کرد
*/
System.out.println("nardana");

تماس

تماس با ما

آدرس ناردانا

استان قزوین شهر قزوین پارک علم و فناوری امام خمینی

ایمیل

info@nardana.ir

شماره تماس

09397582038

در حال ارسال...
اطلاعات ثبت گردید.